Allmänna villkor

Priser

Moms ingår i samtliga priser.
Vi reserverar oss för eventuella sortiments-, pris- och momsförändringar utom vår kontroll.
Vi förbehåller oss rätten att justera priserna eller neka order om tryckfel förekommer.
Vi lämnar alltid information om priset justeras uppåt och kund har då rätt att ändra eller avboka beställningen.
Vi lämnar inga generella rabatter. Vid större mängd lämnar vi gärna en offert.

 

Betalning

Betalning sker i webbshopen med kortbetalning, via faktura eller med förmånlig avbetalning i samband med beställning. Vi förbehåller oss rätten att göra sedvanliga kreditupplysningar. Vi samarbetar med Klarna som administrerar samtliga betalningar. Materialet är Stenmästarnas egendom tills full likvid erlagts.

 

Återbetalningar

Om du avbrutit din order hos oss eller genomfört en godkänd retur/reklamation så avbryter eller krediterar vi din order och återbetalar ditt belopp via Klarna. Därefter tar det ca 1-5 dagar innan du har fått återbetalningen till ditt konto.

 

Lastpallar

Priset för emballage ingår i fraktkostnaden, ingen extra kostnad tillkommer.

 

Pallbrytningskostnad

Priset för bruten pall ingår i fraktkostnaden, ingen extra kostnad tillkommer.

 

Reklamationer

Fel eller skador som upptäcks senare, efter mottagandet av godset, skall anmälas snarast, dock senast fem arbetsdagar efter att du mottagit leveransen. Redan monterat material och/eller efter eget arbete med produkten kan ej reklameras.

 

Reservationer

Monteringsanvisningar och läggningstips är endast generella. Endast en anläggare på plats kan ge rätta råd anpassade efter era förutsättningar.
Toleranser på granithällar och på betongsten är tillåten +/- 3mm. Färgavvikelser mellan provstenar och stenmaterial kan förekomma. Vi reserverar oss för att någon vara kan vara tillfälligt slut i lager.

 

Kalkutfällning och järnoxid

Kalkutfällning sker i alla betongvaror. På färgad betong kan det ibland synas tydligare. Utfällning är inget fel och försvinner så småningom med naturens hjälp. Järnoxid finns i all natursten och visar sig som rostprickar/fläckar, detta är helt naturligt och fläckarna försvinner allt eftersom järnoxiden förintas, men även ny järnoxid kan komma fram som nya fläckar. Varken kalkutfällning eller järnoxid är reklamationsgrundande, detta är respektive materials egenskaper. Se fakta om sten för mer info.

 

Garantier

Samtliga varor innefattas av garantier. Dessa garantier sträcker sig från 2 år upp till 50 år beroende på vilken vara garantin avser. Vad garantin avser och hur länge den gäller meddelas vid kontakt. Garantin täcker endast ursprungliga fel, d.v.s. fel som fanns i varan vid leverans. Gäller det t.ex. handhavandefel eller felmontering måste vi debitera dig de kostnader som eventuellt uppstår i garantiärenden. Detta gäller även i de fall då något fel ej kan konstateras på varan eller då du orsakat skadan själv. Ditt kvitto är också ditt garantibevis. Förvara därför ditt kvitto väl då den krävs vid utnyttjande av garantin.

 

Övrigt

I övrigt gäller leveransvillkoren enligt ABM 92 och ABM 92 BR.